2014-06-02

Rejestry i ewidencje

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie prowadzi:

Ewidencję egzaminatorów zewnętrznego systemu oceniania zamieszkujących na terenie województw:


  • lubelskiego,
  • małopolskiego,
  • podkarpackiego.

Ewidencję szkół i placówek oświatowych przeprowadzających egzaminy (szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych), ewidencję uczniów i zdających, którzy podlegają sprawdzianom i egzaminom zewnętrznym oraz ewidencję wyników egzaminacyjnych.

Dane wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb i zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych.

W myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) - zbiory danych osobowych zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

Zestawienie przeszkolonych egzaminatorów w OKE Kraków

 

Kod Nazwa uprawnienia Liczba egzaminatorów
Sprawdzian
SPP sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 4658
SPPD sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej dla uczniów słabo widzących 1
SPPG sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących 1
SPPN sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej dla uczniów niewidomych 1
SPPU sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 114

 

 

Kod Nazwa uprawnienia Liczba egzaminatorów
Egzamin maturalny
MAD egzaminu maturalnego z języka angielskiego w szkołach dwujęzycznych 23
MBI egzaminu maturalnego z biologii 856
MCH egzaminu maturalnego z chemii 693
MFA egzaminu maturalnego z fizyki z astronomią 577
MFD egzaminu maturalnego z języka francuskiego w szkołach dwujęzycznych 7
MFI egzaminu maturalnego z filozofii 6
MGE egzaminu maturalnego z geografii 929
MHD  egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego w szkołach dwujęzycznych 5
MHI egzaminu maturalnego z historii 1079
MHM egzaminu maturalnego z historii muzyki 4
MHS egzaminu maturalnego z historii sztuki 36
MIN egzaminu maturalnego z informatyki 215
MJA egzaminu maturalnego z języka angielskiego 2843
MJF egzaminu maturalnego z języka francuskiego 273
MJH egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego 29
MJN egzaminu maturalnego z języka niemieckiego 1570
MJP egzaminu maturalnego z języka portugalskiego 1
MJR egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego 574
MJS egzaminu maturalnego z języka słowackiego 4
MJW egzaminu maturalnego z języka włoskiego 26
MJZ egzaminu maturalnego z języka szwedzkiego 1
MKG egzaminu maturalnego z języka greckiego i kultury antycznej 1
MKL egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej 25
MMA egzaminu maturalnego z matematyki 2715
MOU egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka ojczystego mniejszości narodowej 1
MPO egzaminu maturalnego z języka polskiego 3557
MPOG egzaminu maturalnego z języka polskiego dla niesłyszących 12
MRD egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego w szkołach dwujęzycznych 1
MWO egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie 570
MWT egzaminu maturalnego z wiedzy o tańcu 4

 

Kod Nazwa uprawnienia Liczba egzaminatorów
Egzamin gimnazjalny
GHU egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne 3520
GHUD egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne dla uczniów słabo widzących 3
GHUG egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących 2
GHUN egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne dla uczniów niewidomych 3
GHUU egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne dla uczniów z upośledzeniem 61
GJA egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język angielski 1122
GJF egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język francuski 17
GJH egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język hiszpański 11
GJN egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język niemiecki 273
GJR egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język rosyjski 44
GJW egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język włoski 8
GMP egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze 4360
GMPD egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze dla uczniów słabo widzących 4
GMPG egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze dla uczniów 2
GMPN egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze dla uczniów niewidomych 4
GMPU egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 67

 

Nazwa uprawnienia Liczba egzaminatorów
Egzamin zawodowy
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik analityk 29
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geodeta 26
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa 162
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego 7
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektryk 204
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik 9
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik 374
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego 1
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa otworowego 4
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego 14
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych 2
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik wiertnik 5
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych 6
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa 42
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego 3
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu 44
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik 81
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności 74
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej 18
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny 21
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny 18
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii 13
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna 16
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna 14
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik masażysta 45
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy 27
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca 16
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu 130
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista 632
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali 16
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk 39
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy 49
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik administracji 60
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej 18
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej 6
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej 12
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunka środowiskowa 15
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fototechnik 5
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie florysta 31
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 138
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk 17
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk 318
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik realizacji dźwięku 2
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych 3
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej 44
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa 117
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości 90
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik archiwista 2
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz 225
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich 82
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych 76
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej 29
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec 385
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny 68
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia 30
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie murarz-tynkarz 1
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter izolacji przemysłowych 12
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie blacharz izolacji przemysłowych 13
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie blacharz samochodowy 41
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ślusarz 213
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń 130
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik precyzyjny 23
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie elektryk 183
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wędliniarz 31
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej 11
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wiertacz 1
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 12
egzaminu zawodowego w zawodzie korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 3
egzaminu zawodowego w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych 1
egzaminu zawodowego w zawodzie technik elektronik 202
egzaminu zawodowego w zawodzie technik geolog 2
egzaminu zawodowego w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji 12
egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa 75
egzaminu zawodowego w zawodzie technik ochrony środowiska 22
egzaminu zawodowego w zawodzie technik poligraf 5
egzaminu zawodowego w zawodzie technik technologii chemicznej 9
egzaminu zawodowego w zawodzie technik technologii drewna 34
egzaminu zawodowego w zawodzie technik technologii szkła 3
egzaminu zawodowego w zawodzie technik technologii odzieży 74
egzaminu zawodowego w zawodzie technik telekomunikacji 17
egzaminu zawodowego w zawodzie technik urządzeń sanitarnych 20
egzaminu zawodowego w zawodzie technik drogownictwa 4
egzaminu zawodowego w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowy 2
egzaminu zawodowego w zawodzie technik budownictwa wodnego 3
egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechatronik 24
egzaminu zawodowego w zawodzie technik pojazdów samochodowych 85
egzaminu zawodowego w zawodzie technik usług detektywistycznych 4
egzaminu zawodowego w zawodzie asystent operatora dźwięku 3
egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechanik lotniczy 1
egzaminu zawodowego w zawodzie technik hodowca koni 5
egzaminu zawodowego w zawodzie technik leśnik 9
egzaminu zawodowego w zawodzie technik ogrodnik 35
egzaminu zawodowego w zawodzie technik pszczelarz 4
egzaminu zawodowego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego 302
egzaminu zawodowego w zawodzie ortoptystka 2
egzaminu zawodowego w zawodzie ratownik medyczny 40
egzaminu zawodowego w zawodzie terapeuta zajęciowy 27
egzaminu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog 5
egzaminu zawodowego w zawodzie dietetyk 12
egzaminu zawodowego w zawodzie technik spedytor 13
egzaminu zawodowego w zawodzie technik prac biurowych 72
egzaminu zawodowego w zawodzie technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 14
egzaminu zawodowego w zawodzie kelner 46
egzaminu zawodowego w zawodzie kucharz małej gastronomii 503
egzaminu zawodowego w zawodzie fryzjer 47
egzaminu zawodowego w zawodzie sprzedawca 278
egzaminu zawodowego w zawodzie technik księgarstwa 1
egzaminu zawodowego w zawodzie pszczelarz 3
egzaminu zawodowego w zawodzie rolnik 47
egzaminu zawodowego w zawodzie ogrodnik 54
egzaminu zawodowego w zawodzie betoniarz-zbrojarz 54
egzaminu zawodowego w zawodzie cieśla 23
egzaminu zawodowego w zawodzie monter konstrukcji budowlanych 26
egzaminu zawodowego w zawodzie murarz 195
egzaminu zawodowego w zawodzie renowator zabytków architektury 7
egzaminu zawodowego w zawodzie dekarz 14
egzaminu zawodowego w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych 70
egzaminu zawodowego w zawodzie posadzkarz 159
egzaminu zawodowego w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie 108
egzaminu zawodowego w zawodzie monter izolacji budowlanych 67
egzaminu zawodowego w zawodzie malarz-tapeciarz 157
egzaminu zawodowego w zawodzie lakiernik 6
egzaminu zawodowego w zawodzie blacharz 38
egzaminu zawodowego w zawodzie operator obrabiarek skrawających 102
egzaminu zawodowego w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 95
egzaminu zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych 257
egzaminu zawodowego w zawodzie monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 7
egzaminu zawodowego w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych 93
egzaminu zawodowego w zawodzie elektromechanik 113
egzaminu zawodowego w zawodzie monter-elektronik 114
egzaminu zawodowego w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 4
egzaminu zawodowego w zawodzie monter mechatronik 17
egzaminu zawodowego w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 10
egzaminu zawodowego w zawodzie introligator 7
egzaminu zawodowego w zawodzie cukiernik 197
egzaminu zawodowego w zawodzie piekarz 137
egzaminu zawodowego w zawodzie stolarz 82
egzaminu zawodowego w zawodzie krawiec 100
egzaminu zawodowego w zawodzie tapicer 5
egzaminu zawodowego w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych 3
egzaminu zawodowego w zawodzie kaletnik 5
egzaminu zawodowego w zawodzie obuwnik 1
egzaminu zawodowego w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego 3
egzaminu zawodowego w zawodzie drukarz 6
egzaminu zawodowego w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 10
egzaminu zawodowego w zawodzie mechanik maszyn i urzadzeń drogowych 6
egzaminu zawodowego w zawodzie operator maszyn leśnych 9

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się