2014-06-02

Rejestry i ewidencje

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie prowadzi:

Ewidencję egzaminatorów zewnętrznego systemu oceniania zamieszkujących na terenie województw:


  • lubelskiego,
  • małopolskiego,
  • podkarpackiego.

Ewidencję szkół i placówek oświatowych przeprowadzających egzaminy (szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych), ewidencję uczniów i zdających, którzy podlegają sprawdzianom i egzaminom zewnętrznym oraz ewidencję wyników egzaminacyjnych.

Dane wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb i zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych.

W myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) - zbiory danych osobowych zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

Zestawienie przeszkolonych egzaminatorów w OKE Kraków

 

Kod Nazwa uprawnienia Liczba egzaminatorów
Sprawdzian
SPP sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 4658
SPPD sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej dla uczniów słabo widzących 1
SPPG sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących 1
SPPN sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej dla uczniów niewidomych 1
SPPU sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 114

 

 

Kod Nazwa uprawnienia Liczba egzaminatorów
Egzamin maturalny
MAD egzaminu maturalnego z języka angielskiego w szkołach dwujęzycznych 23
MBI egzaminu maturalnego z biologii 856
MCH egzaminu maturalnego z chemii 693
MFA egzaminu maturalnego z fizyki z astronomią 577
MFD egzaminu maturalnego z języka francuskiego w szkołach dwujęzycznych 7
MFI egzaminu maturalnego z filozofii 6
MGE egzaminu maturalnego z geografii 929
MHD  egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego w szkołach dwujęzycznych 5
MHI egzaminu maturalnego z historii 1079
MHM egzaminu maturalnego z historii muzyki 4
MHS egzaminu maturalnego z historii sztuki 36
MIN egzaminu maturalnego z informatyki 215
MJA egzaminu maturalnego z języka angielskiego 2843
MJF egzaminu maturalnego z języka francuskiego 273
MJH egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego 29
MJN egzaminu maturalnego z języka niemieckiego 1570
MJP egzaminu maturalnego z języka portugalskiego 1
MJR egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego 574
MJS egzaminu maturalnego z języka słowackiego 4
MJW egzaminu maturalnego z języka włoskiego 26
MJZ egzaminu maturalnego z języka szwedzkiego 1
MKG egzaminu maturalnego z języka greckiego i kultury antycznej 1
MKL egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej 25
MMA egzaminu maturalnego z matematyki 2715
MOU egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka ojczystego mniejszości narodowej 1
MPO egzaminu maturalnego z języka polskiego 3557
MPOG egzaminu maturalnego z języka polskiego dla niesłyszących 12
MRD egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego w szkołach dwujęzycznych 1
MWO egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie 570
MWT egzaminu maturalnego z wiedzy o tańcu 4

 

Kod Nazwa uprawnienia Liczba egzaminatorów
Egzamin gimnazjalny
GHU egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne 3520
GHUD egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne dla uczniów słabo widzących 3
GHUG egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących 2
GHUN egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne dla uczniów niewidomych 3
GHUU egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne dla uczniów z upośledzeniem 61
GJA egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język angielski 1122
GJF egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język francuski 17
GJH egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język hiszpański 11
GJN egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język niemiecki 273
GJR egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język rosyjski 44
GJW egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język włoski 8
GMP egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze 4360
GMPD egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze dla uczniów słabo widzących 4
GMPG egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze dla uczniów 2
GMPN egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze dla uczniów niewidomych 4
GMPU egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 67

 

Nazwa uprawnienia Liczba egzaminatorów
Egzamin zawodowy
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik analityk 29
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geodeta 26
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa 162
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego 7
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektryk 204
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik 9
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik 374
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego 1
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa otworowego 4
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego 14
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych 2
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik wiertnik 5
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych 6
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa 42
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego 3
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu 44
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik 81
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności 74
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej 18
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny 21
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny 18
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii 13
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna 16
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna 14
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik masażysta 45
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy 27
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca 16
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu 130
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista 632
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali 16
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk 39
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy 49
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik administracji 60
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej 18
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej 6
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej 12
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunka środowiskowa 15
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fototechnik 5
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie florysta 31
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 138
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk 17
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk 318
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik realizacji dźwięku 2
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych 3
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej 44
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa 117
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości 90
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik archiwista 2
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz 225
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich 82
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych 76
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej 29
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec 385
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny 68
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia 30
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie murarz-tynkarz 1
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter izolacji przemysłowych 12
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie blacharz izolacji przemysłowych 13
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie blacharz samochodowy 41
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ślusarz 213
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń 130
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik precyzyjny 23
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie elektryk 183
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wędliniarz 31
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej 11
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wiertacz 1
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 12
egzaminu zawodowego w zawodzie korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 3
egzaminu zawodowego w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych 1
egzaminu zawodowego w zawodzie technik elektronik 202
egzaminu zawodowego w zawodzie technik geolog 2
egzaminu zawodowego w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji 12
egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa 75
egzaminu zawodowego w zawodzie technik ochrony środowiska 22
egzaminu zawodowego w zawodzie technik poligraf 5
egzaminu zawodowego w zawodzie technik technologii chemicznej 9
egzaminu zawodowego w zawodzie technik technologii drewna 34
egzaminu zawodowego w zawodzie technik technologii szkła 3
egzaminu zawodowego w zawodzie technik technologii odzieży 74
egzaminu zawodowego w zawodzie technik telekomunikacji 17
egzaminu zawodowego w zawodzie technik urządzeń sanitarnych 20
egzaminu zawodowego w zawodzie technik drogownictwa 4
egzaminu zawodowego w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowy 2
egzaminu zawodowego w zawodzie technik budownictwa wodnego 3
egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechatronik 24
egzaminu zawodowego w zawodzie technik pojazdów samochodowych 85
egzaminu zawodowego w zawodzie technik usług detektywistycznych 4
egzaminu zawodowego w zawodzie asystent operatora dźwięku 3
egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechanik lotniczy 1
egzaminu zawodowego w zawodzie technik hodowca koni 5
egzaminu zawodowego w zawodzie technik leśnik 9
egzaminu zawodowego w zawodzie technik ogrodnik 35
egzaminu zawodowego w zawodzie technik pszczelarz 4
egzaminu zawodowego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego 302
egzaminu zawodowego w zawodzie ortoptystka 2
egzaminu zawodowego w zawodzie ratownik medyczny 40
egzaminu zawodowego w zawodzie terapeuta zajęciowy 27
egzaminu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog 5
egzaminu zawodowego w zawodzie dietetyk 12
egzaminu zawodowego w zawodzie technik spedytor 13
egzaminu zawodowego w zawodzie technik prac biurowych 72
egzaminu zawodowego w zawodzie technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 14
egzaminu zawodowego w zawodzie kelner 46
egzaminu zawodowego w zawodzie kucharz małej gastronomii 503
egzaminu zawodowego w zawodzie fryzjer 47
egzaminu zawodowego w zawodzie sprzedawca 278
egzaminu zawodowego w zawodzie technik księgarstwa 1
egzaminu zawodowego w zawodzie pszczelarz 3
egzaminu zawodowego w zawodzie rolnik 47
egzaminu zawodowego w zawodzie ogrodnik 54
egzaminu zawodowego w zawodzie betoniarz-zbrojarz 54
egzaminu zawodowego w zawodzie cieśla 23
egzaminu zawodowego w zawodzie monter konstrukcji budowlanych 26
egzaminu zawodowego w zawodzie murarz 195
egzaminu zawodowego w zawodzie renowator zabytków architektury 7
egzaminu zawodowego w zawodzie dekarz 14
egzaminu zawodowego w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych 70
egzaminu zawodowego w zawodzie posadzkarz 159
egzaminu zawodowego w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie 108
egzaminu zawodowego w zawodzie monter izolacji budowlanych 67
egzaminu zawodowego w zawodzie malarz-tapeciarz 157
egzaminu zawodowego w zawodzie lakiernik 6
egzaminu zawodowego w zawodzie blacharz 38
egzaminu zawodowego w zawodzie operator obrabiarek skrawających 102
egzaminu zawodowego w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 95
egzaminu zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych 257
egzaminu zawodowego w zawodzie monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 7
egzaminu zawodowego w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych 93
egzaminu zawodowego w zawodzie elektromechanik 113
egzaminu zawodowego w zawodzie monter-elektronik 114
egzaminu zawodowego w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 4
egzaminu zawodowego w zawodzie monter mechatronik 17
egzaminu zawodowego w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 10
egzaminu zawodowego w zawodzie introligator 7
egzaminu zawodowego w zawodzie cukiernik 197
egzaminu zawodowego w zawodzie piekarz 137
egzaminu zawodowego w zawodzie stolarz 82
egzaminu zawodowego w zawodzie krawiec 100
egzaminu zawodowego w zawodzie tapicer 5
egzaminu zawodowego w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych 3
egzaminu zawodowego w zawodzie kaletnik 5
egzaminu zawodowego w zawodzie obuwnik 1
egzaminu zawodowego w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego 3
egzaminu zawodowego w zawodzie drukarz 6
egzaminu zawodowego w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 10
egzaminu zawodowego w zawodzie mechanik maszyn i urzadzeń drogowych 6
egzaminu zawodowego w zawodzie operator maszyn leśnych 9